Nieuws

René Dekker is Fractie-assistent van ApOpa in de gemeenteraad.
René Dekker is Fractie-assistent van ApOpa in de gemeenteraad.

Het Koersdocument

 

Op de Politieke Markt van 6 juli 2023 is het Koersdocument besproken. In aanloop naar de begroting van 2024 wilde het college de meningen van de fracties horen met betrekking tot een aantal onderwerpen, die voor de stad van belang zijn.

Dit gesprek werd gehouden aan de hand van een 11-tal dilemma’s. Iedere fractie mocht twee dilemma’s benoemen en daar haar mening over geven. Verder was het de bedoeling voor iedere fractie om voor of tegen te stemmen. En bij ieder ander dilemma kon ook gereageerd worden.

Overigens komt door dit Koersdocument de Perspectiefnota te vervallen. En dit alles moet bekeken worden als experiment. Voor de vergadering was 2 uur en 25 minuten uitgetrokken. 

Voor ons was vooraf al duidelijk dat de opzet niet geheel zou slagen. Over twee van de elf dilemma’s iets mogen zeggen, past niet in een democratische vergadering. En dat gebeurde ook niet. Bij ieder dilemma kwam (bijna) elke fractie toch aan het woord.

Uiteindelijk duurde de vergadering dan ook dertig minuten langer. En ongetwijfeld heeft, net als ik, een aantal collega’s bij de laatste dilemma’s, om tijd te besparen, maar afgezien van interrupties. 

De dilemmakeuze van ApOpa betrof:

Dilemma: We bouwen de 25.000 geplande woningen alleen als er ook een reëel uitzicht is op het realiseren van de bijbehorende voorzieningen.

Onze inbreng: Als je hier vóór bent, is dat voor het college bij voorbaat een vrijbrief om niet of minder te bouwen. Er moet juist alles op alles gezet worden om wél te bouwen. En welke voorzieningen heb je direct in een wijk nodig? Bovendien: alsof in Poort en Hout de bijbehorende voorzieningen wel gelijktijdig met de wijk zijn gebouwd.… We kennen de klachten over het ontbreken van voorzieningen maar al te goed.

Aangehaald werden nog de cijfers van het CBS. 12% van alle Almeerse jongeren tussen 25 en 40 jaar woont nog bij hun ouders thuis. Dat zijn er 6.000! Dit jaar halen we misschien nog de aantallen te bouwen woningen, maar volgend jaar al niet meer. Maar dat moet wel! Zorg daarvoor, college van Almere.

En:

Dilemma: We gaan alleen door met de ontwikkeling van Oosterwold voorzover we zeker weten dat we de huidige problemen, zoals rondom kavelwegen en riolering, niet groter maken.

Onze inbreng: Nee en we stappen vanaf nu af van dit concept. Nog voor de ellende met de riolering door ons werd aangekaart, zijn we al eens ‘Oosterwoldhaters’ genoemd. Maar stadslandbouw op deze schaal is onverantwoord. De controle hierop is nul. 

Vele inwoners van Oosterwold hebben helemaal geen groene vingers. En als iedereen courgettes gaat telen, is daar geen afzetmarkt voor te vinden en kun je de oogst weggooien. Daarnaast blijkt nu, dat Oosterwold een verdienmodel is geworden.
Lappen spotgoedkoop gekochte grond worden verpacht of zelfs voor heel veel geld doorverkocht. De oorspronkelijke idealisten kunnen daarna zonder hypotheek hun verdere eisen richting gemeente spuien. Ontwikkel Oosterwold als tuinstad, waarbij velen een huis met tuin kunnen krijgen. Geen grote kavels, maar net genoeg voor siertuin en indien gewenst een stukje groentetuin. We zijn uiteindelijk een stad en geen plattelandsgemeente.

Is dit Koersdocument experiment geslaagd? Dat is de vraag. Bij de begroting zal blijken wat het college opgehaald heeft bij de raad. In ieder geval is afgesproken, dat het college geen lijstje zal gebruiken, waarop de fracties hebben aangegeven voor of tegen te zijn. We zijn benieuwd.

Voor de overige dilemma’s, die besproken zijn verwijs ik u naar https://almere.notubiz.nl/bijeenkomst/1060233/707e%20Politieke%20Markt%2006-07-2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ton Theunis is fractie-assistent van ApOpa

in de gemeenteraad.

MacMag…

René Dekker is Fractie-assistent van ApOpa in de gemeenteraad.
René Dekker is Fractie-assistent van ApOpa in de gemeenteraad.

Vrijwilligerswerk...

"Ongeveer een derde van de volwassenen in Almere deed in 2022 vrijwilligerswerk. Dat is mooi, maar het worden er steeds minder. Wat kunnen we daaraan doen.
"Ongeveer een derde van de volwassenen in Almere deed in 2022 vrijwilligerswerk. Dat is mooi, maar het worden er steeds minder. Wat kunnen we daaraan doen.

Dit las ik laatst in Het Parool:

 

In Nederland doet 47 procent van de mensen ouder dan 15 jaar vrijwilligerswerk (bron: CBS). Soms is dat een bardienst draaien, soms voor anderen zorgen, soms een energiecoöperatie oprichten of zelfs een park aanleggen en beheren. Het gaat dan om 6,6 miljoen mensen, ruim vier uur per week gemiddeld. Dat is dus 28 miljoen uur per week en dat is 1,4 miljard uur per jaar.

Als je dat waardeert met 23 euro per uur, dan kom je op een waarde van 33 miljard euro per jaar die aan de samenleving
wordt toegevoegd! 
Naast mijn betaalde werk als fractieassistent, doe ik ook het nodige onbetaalde vrijwilligerswerk. Het is leuk om te doen, het is nuttig, het geeft waardering. Kortom: het mes snijdt aan 2 kanten. Het scheelde niet veel of ik had als voorzitter van het Gilde een beroepskracht moeten aansturen. Een beetje rare situatie, toch? 

In korte tijd had ik twee bijeenkomsten waar het vrijwilligerswerk besproken werd. De ene was in een soort toneelvoorstelling in de Glasbak. Het ging hier om het werven van vrijwilligers. Wat mij het meest bij is gebleven, is de vraag: stél dat de betaalde activiteitencoördinator wordt wegbezuinigd. Wat dan? Vrijwel alle vrijwilligers kozen ervoor dan maar een vrijwilliger te vragen. Dus… verdringing van werk.

 

 

De andere bijeenkomst was een raadsvergadering op locatie.

Bron: Raad van Almere

"15 juni - Even geen politiek, maar een écht open gesprek.

In de kantine van Rugby Club Bulldogs ging de raad in gesprek met zes vrijwilligersorganisaties. Ze praatten over het nut en de noodzaak van vrijwilligerswerk. Dat maakte deze inwonerstafel geen normale vergadering. Want het woord was vooral aan de organisaties. De raad luisterde en stelde vragen. Soms deelden de raadsleden ook hun eigen ervaringen."

Vooral bij jongeren neemt het aantal vrijwilligers sterk af. Zorgelijk. Want de vraag voor vrijwilligerswerk neemt enorm toe. Op mijn vraag tijdens de laatste bespreking of een (kleine) vergoeding per uur niet een stimulans zou kunnen zijn, werd door directeur-bestuurder Jolien Hoek van de VMCA gereageerd met de opmerking dat dit de Gemeente Almere zo’n 7 miljoen per jaar zou kosten. En het was niet te verwachten, dat de gemeente dit zou doen.

 

Toch weer even terug naar Het Parool:

"De gemeente Amsterdam geeft per jaar 2,8 miljard uit aan de inkoop van producten en diensten. Veel daarvan moet worden aanbesteed in het kader van de Aanbestedingswet, die er is om zo veel mogelijk maatschappelijke waarde te creëren. Maar er komt slechts 2,8 miljoen (0,1 procent) bij bewonersinitiatieven terecht

Als we nou eens niet 0,1 procent maar 1 procent van die 2,8 miljard via bewonersinitiatieven laten lopen en stoppen met de dure onderzoeken naar wat we al weten, dan zul je eens zien wat er gebeurt - dan worden we echt een mooie en lieve stad."

 

 

Zou dat voor Almere ook een goed idee zijn?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ton Theunis is fractie-assistent van ApOpa

in de gemeenteraad.

Zwembadperikelen...

Afgelopen week kwam het buitenzwembad weer eens op de Politieke Markt voorbij. Niet voor het eerst, zult u wellicht denken. Gebeurt daar nou eindelijk eens wat?

Ja, dat zeker. Het gaat naar onze mening de verkeerde kant op. Wellicht krijgt Almere daardoor haar zo begeerde buitenzwembad, maar wij vrezen, na de eerdere grootse plannen van een Floriade en voor een megalomaan museum, dat veel gemeenteraadsleden zich opnieuw gaan verslikken in een object niet het gedroomde gaat opleveren maar ook veel Almeerders opnieuw kwaad zal maken.

 

Wat is het geval?

De raad heeft in 2021 de ambtenaren opdracht gegeven te zoeken naar een geschikte locatie, waarbij als voorwaarde gold dat die ‘centraal’ moest liggen. Van eenentwintig mogelijke locaties bleven er daardoor twee (!) over. 

De ene ligt in het gebied Spanningsveld langs de A6 aan de rand van Stedenwijk Zuid. Het andere ligt pal achter het binnenzwembad aan de Bachweg in Muziekwijk.

Een afvaardiging van de rad ging twee weken geleden dan ook kijken op beide plekken.

 

Wat troffen we aan?

Als het buitenbad in Stedenwijk Zuid komt, moet daar een echt bos voor worden gekapt. Het ligt langs de A6 als een natuurlijk geluidsscherm, het is omgeven door een volkstuinencomplex dat er aan vast ligt. Het bos wordt door allerlei verenigingen gebruikt voor activiteiten. We werden ontvangen door een schare demonstranten met spandoeken en al. Ook waren er voorstanders van het zwembad, maar wie weet hoe in deze coalitie over het kappen van bomen wordt gedacht, weet meteen dat de kans miniem is dat daar eenbos zal worden omgehakt.

Maar in Muziekwijk past een zwembad ter grootte van de Sijsjesberg in Huizen keurig op de twee hockeyvelden achter het binnenzwembad. 

 

‘Kat in het bakkie’ leken sommige raadsleden te denken, maar… Er is volstrekt geen parkeerfaciliteit over omdat de schaarse parkeerplekken doorlopend bezet zijn door binnenbadderaars, wijkbewoners. De toerit naar de locatie is ook smal en behoorlijk lastig.

Sommige raadsleden denken dat de locatie ideaal is vanwege de aansluiting op bestaande energievoorzieningen van het bestaande bad, maar dat blijkt inmiddels vergeefse hoop.

 

Maar er is nog iets. Ik schreef hierboven al over het weer eens opduikende wensdenken. 

Sijsjesberg ligt naast(!) de gemeente Huizen. Die telt 41.000 inwoners. Almere heeft er nu al 228.000 dus dat de locatie te klein is, durf ik nu al te stellen. Dat ze veel te klein zal blijken, is op het moment dat die 130.000 nieuwe inwoners er ook nog bij komen van het rijk. 

Uitbreiding is op dit gebied onmogelijk, laat staan ‘op de groei bouwen’. 

Voor de Floriade, van meet af aan kansloos, was geen bedrag te gek, geen verlies teveel. Voor het museum was de duurste grond -ín het Weerwater nota bene- geen enkel bezwaar. 

 

Maar voor een buitenzwembad dat voor veel Almeerders verkoeling kan bieden, wil men niet verder gaan dan een minimale inspanning. Als het in 2026 klaar mocht zijn, zal het vermoedelijk de aanloop al niet aankunnen, terwijl de wijkbewoners ongetwijfeld zullen worden bevestig in hun zorgen van vandaag. 

 

Nee, wij zien graag dat de ambtenaren, die overigens hun werk prima hebben gedaan, terug gaan naar de stadskaart en nog eens zorgvuldig gaan kijken. Want Almeerders hebben recht op iets beters dan dit… 

René Dekker is Fractie-assistent van ApOpa in de gemeenteraad.
René Dekker is Fractie-assistent van ApOpa in de gemeenteraad.

Een motie voor Almere Poort...

 

Enige tijd geleden waren Ton Theunis en ik in Almere Poort te gast bij een delegatie van bewoners, ondernemers, ambtenaren en anderen om te horen welke knelpunten er zijn in dit stadsdeel.

Een daarvan was, dat er ooit afgesproken was, dat een percentage van de grondopbrengsten apart gezet werd om te gebruiken voor sociale doeleinden. Door de crisis is daar op een gegeven moment niets meer van terecht gekomen. Het gevolg is nu, dat Almere Poort minder voor de bewoners kan doen (sport- en speelvoorzieningen e.d.) dan ander stadsdelen.

We vinden dat oneerlijk en onterecht. Een raadsbesluit negeren is bovendien een doodzonde.

Dus heeft Ton een motie geschreven. Die is op 25-5-2023 besproken in de Gemeenteraad. Veel partijen wilden niet instemmen met de motie. Almere sprak zelfs van ‘financiële on-hygiene’.  En dat van een partij die zwaar medeverantwoordelijk is voor het grootste financiële debacle dat onze stad ooit heeft gekend, de Floriade…

Maar tegelijkertijd kon geen partij ontkennen dat de gemeente de afgelopen jaren Almere Poort heeft verwaarloosd. Sterker nog, dát werd letterlijk toegegeven. Groen Links sprak zelfs van een 'ere-schuld' die de gemeente aan Poort heeft. 

En Ton wist vervolgens onderstaande toezegging van wethouder Bosch los te peuteren:

Motie vreemd aan de orde van de dag AP/OPA: Geld uit grond voor de sociale behoeften van Almere Poort (23079) 

R. Bosch 25-05-2023 

De wethouder doet een toezegging aan dhr. Ton Theunis dat in zij in kwartaal 3 van dit jaar een raadsbrief stuurt met betrekking tot de stand van zaken van de uitvoering van het amendement ‘Stimuleren sporten in nieuw te ontwikkelen stadsgebieden’ (RV116) en brengt in kaart welke oplossingen er zijn voor sociale voorzieningen binnen de bestaande mogelijkheden en brengt de knelpunten in beeld. 

We zijn benieuwd wat er uit de hoge hoed van Roelie komt. We houden u op de hoogte.

Goed werk, Ton!

 

Flexwoningen...

 

De woningnood is hoog in Almere. Met name bij jongeren. De kans op een woning voor hen is praktisch nul. Er is ook geen doorstroom van ouderen, want voor die groep zijn geen alternatieve woningen. 

Gelukkig is het besef nu ook bij het college ingedaald, dat er iets moet gebeuren. Het Stedelijk Woningbouwprogramma Almere voorziet in 24.500 woningen. Die worden gebouwd vanaf nu tot 2030.

Maar er zijn zo’n 60.000 woningzoekenden!
Dus nog niet de helft komt voor die woningen in aanmerking. En dan telt ook nog dat de te bouwen woningen tot nu toe vooral in de dure prijsklassen vallen. Een 2-onder-1-kap in Nobelhorst gaat voor ruim € 700.000,- de verkoop in.

Vanuit Den Haag is gevraagd om in Almere, naast de 24.500 vaste ook nog eens 1.000 ‘flex-woningen’ te bouwen. Daar zijn er al 400 van geregeld.
Eigenlijk zouden die niet moeten meetellen. Blijven  over 600. Verdeeld over 3 (college) voorkeurslocaties.

Bij het Almere City-stadion, in Nobelhorst en op de Binderij. De eerste twee locaties geven geen problemen, maar de Binderij is niet geschikt. Ingeklemd tussen spoorbaan en industrieterrein. Een hoge verkeers- en parkeerdruk en een geluidsprobleem door treinen, vrachtauto’s en machinefabrieken.

Door de schaarste op de woningmarkt zullen ook daar zeker mensen gaan wonen. Maar prettig zal het niet zijn. De ondernemers vermoeden, dat ze op den duur weg moeten.

Het valt te snappen, dat ApOpa deze locatie niet wil. Een andere locatie, Oosterwold bijvoorbeeld, lijkt beter. Maar waarom per locatie 200 woningen als er ook ruimte is voor 400 of wellicht all 600 woningen op één plek?

 

Meer reacties op de plannen voor De Binderij:

https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/329987/partijen-aarzelen-over-flexwoningen-bij-bedrijventerrein-de-binderij

Pampus

 

Almere is een meerkernige stad.

Na de kernen Haven, Stad, Buiten, Poort en Hout is nu Pampus aan de beurt om ontwikkeld te worden.

De opzet van deze kernen is dat iedere kern zijn eigen karakter en eigen voorzieningen heeft. 

Haven is een gezellig havenstadje, Stad is stedelijk, Buiten met veel groen, Poort de entree van stad en polder en Hout, nou ja… Voor Pampus hebben de ambtenaren op het stadhuis bedacht, dat dit een hoog-stedelijk karakter moet krijgen. En een IJmeerverbinding. Dat laatste is prima. Maar dat hoog-stedelijke….

Inmiddels is op initiatief van Leefbaar Almere en de PVV al 2 keer een raadsvergadering geweest. Bij de eerste kwamen diverse experts op ontwikkelingsgebied aan het woord. Bij de tweede kon de gemeente meer vertellen over wat zij voor ogen en wat ze al gedaan heeft. Ook de fracties uit de gemeenteraad konden hun inbreng doen.

Anders dan bij de eerste kernen heeft Almere nu een grote bevolking, die mee kan praten. Dat zijn de ervaringsdeskundigen. Met name de bewoners uit de kernen Haven en Stad, die hier al meer dan 40 jaar wonen, kunnen aangeven hoe een nieuwe Almeerse stadskern er uit zou moeten zien. 

Dus misschien wel helemaal niet hoog-stedelijk. Hun mening zou de stad ook kunnen behoeden voor blunders, zoals die gemaakt zijn in Oosterwold. 

Ik ben benieuwd of hier nu eens echt sprake is van participatie.

Het lerarentekort

In 1976 verliet ik de Pedagogische Academie met een mooi diploma. Enkele weken later had ik mijn eerste baan in het onderwijs te pakken. Daarmee was ik spekkoper, want de rest van mijn studiegenoten, zo’n stuk of 70, eerlijk verdeeld over mannen en vrouwen, moest in een groot aantal gevallen nog jaren wachten op een aanstelling. Datzelfde gold voor de gediplomeerden in de rest van Nederland. Er was op dat moment een enorm overschot.

 

Gedurende een groot aantal jaren bungelde ik onder aan de lijst. Als laatst binnengekomene kon ik op elk moment boventallig worden en mijn baan kwijt raken. 

In de jaren 80 vond men het nodig kleuterschool en lagere school samen te voegen tot 1 basisschool. Kleuterjuffen mochten na een korte cursus ook in groep 8 les gaan geven. Ik mocht zonder cursus gelijk in groep 1 gaan werken. En dat verwachtte men ook, want men moest breed inzetbaar zijn. En met enige dwang, want anders groeide je niet door in salaris. Er waren zelfs salariskortingen in die tijd.

 

De ene na de andere (mannelijke) collega verliet het onderwijs. In het bedrijfsleven ging je meer verdienen. Het parttime werken (van vrouwen) werd steeds meer gewoon. Logisch, want dan konden de dames ook nog de kinderen thuis opvangen. Het beroep van leerkracht raakte steeds meer aanzien kwijt. De Pabo’s kregen steeds minder studenten.

Midden jaren 90 waren er twee vacatures op basisschool de Manse. Daar kwamen nog welvierhonderd(!) sollicitatiebrieven op binnen. Daarna is het snel gegaan. Velen van die driehonderdachtennegentig afgewezenen hebben het onderwijs de rug toegekeerd.

 

Vanaf 2011 begon de uitstroom van de “babyboomers”. En dat heeft er nu toe geleid dat er alleen al in Almere een tekort van 283 fte (dus volledige banen) is ontstaan. Men stond er bij en keek er naar. Uiteindelijk kwam er een Noodplan voor Almere. De besturen zijn er enthousiast over, maar het tekort is alleen maar groter geworden.

Wat valt er aan te doen? Allereerst moet het vak weer aantrekkelijk gemaakt worden. Leerlingen van Havo en Vwo moeten al in het examenjaar enthousiast worden voor het leraarschap. Want wat is er nou mooier dan jonge mensen op weg te helpen naar volwassenheid? En het hoeft niet direct een roeping te zijn. Je kunt er ook warm voor lopen door het te ervaren. Het moet ook duidelijk zijn, dat het beroep niet alleen voor vrouwen is. Een goed salaris, toekomstperspectieven, woonruimte in de buurt zijn absolute voorwaarden. En ook, zeker voor de beginners, een niet te hoge werkdruk. Voor hen ook een coach. Dat zou heel goed een gepensioneerde “babyboomer” kunnen zijn.

 

Een opleiding van 3 jaar moet voldoende zijn. Na het 1e studiejaar moet men kiezen voor onderbouw of bovenbouw. Daarmee wordt ook uitval vermeden, doordat een aantal studenten bijvoorbeeld de rekentoets (belangrijk voor de bovenbouw) niet haalt en dan de studie moet staken.

Het allerbelangrijkste is wel, dat het beroep van leerkracht weer aanzien krijgt, want het wordt nu al duidelijk dat de schoolprestaties van onze Almeerse kinderen teruglopen. Wat zou het mooi zijn, als iemand vol trots kan zeggen:

IK BEN LEERKRACHT.

Dromen zijn bedrog in Oosterwold

Een Oosterwold-hater. Zo werd ik genoemd door een collega in de Almeerse Gemeenteraad. Ik durfde namelijk te beweren dat een voortzetting van het experiment Oosterwold niet verstandig was. 


Bedacht in een periode, dat de grondverkoop stokte. Grote percelen grond. Voor, in eerste instantie, zo’n € 40,- per vierkante meter. Maar dan moest je wel zelf voor elektriciteit, water en riool zorgen. Samen met je buren een kavelweg aanleggen en zorgen voor “doorwaadbare” zones.

Een tiende deel van de grond was voor bebouwing en de rest moést “stadslandbouw”  worden. In eerste instantie kwam daar natuurlijk een bepaalde groep mensen op af, die de bijzondere uitgangspunten van Oosterwold ter harte nam.

Kruidentuintje...
Maar… inmiddels is door de woningcrisis de situatie nogal veranderd. Oosterwold is ‘hot’. En dat vooral door de nog steeds lage grondprijzen. Op dit moment zo’n € 100,-. Even verderop in Nobelhorst is dat € 900€,-!
En natuurlijk kun je ook verwachten dat de nieuwe bewoners van Oosterwold niet allemaal zo bevlogen zijn als de eerste groep. Ach… een paar fruitbomen, een paar kippen of een kruidentuintje, dat voldoet toch ook aan het idee van stadslandbouw? Daarbij is er natuurlijk ook nog de mogelijkheid om je “landgoed” te verkopen.  Een vette winst is je deel. 

 

Argusogen

Tot zo ver de voordelen. Maar er zijn ook nadelen. Toen ik in 1978 in Almere kwam wonen, was de polder nog een zee van ruimte. Maar inmiddels is een groot deel vol gebouwd. Zoveel ruimte is er niet meer. Dus we moeten zuinig zijn op dat overgebleven deel. Sociale woningbouw (huur of koop) is niet mogelijk. Veel bewoners zijn niet in staat of willen niet echt aan stadslandbouw doen. Verloedering dreigt. Tot nu toe is het gebied Oosterwold doorsneden door twee langgerekte polderwegen. De “doorwaadbare” zones zouden voor dwarsverbindingen moeten zorgen, maar als bezoeker van het gebied voel je je zeer ongemakkelijk als je die zones betreedt. Ik had zelfs het gevoel dat je op de kavelwegen al met argusogen bekeken wordt. 

 

Zorgplicht

Maar goed. Tot zo ver voor de Gemeente Almere nog geen problemen. Maar die zijn er nu vol op. In 2018 al stelde onze Johan de Leeuw, raadslid van ApOpa, schriftelijke vragen over de riolering.  Uit de antwoorden bleek dat toen al 68 van de 71 door de bewoners geplaatste IBA’s (apparaten, die de plaats innemen van riolering) niet in orde waren. Inmiddels zijn dat er zo’n 1300! Maar het bleef de verantwoordelijkheid van de bewoners zelf, zei het college. Twee maanden(!) later kreeg dat een rapport, waarin te lezen viel, dat de gemeente wettelijk zorgplicht had. Almere was dus wel degelijk verantwoordelijk voor de riolering.

 

€ 60.000.000,-

Maar het college had, zoals de wethouder onlangs aangaf, een droom. Het experiment Oosterwold moest gewoon zo doorgaan. Dit rapport is op dat moment niet met de raad gedeeld! Je zou zeggen: een doodzonde. Maar ja, de collegepartijen steunen hun wethouders door dik en dun. Het enige wat voor hen nu telt, is vooruitkijken en zien hoe we het probleem gaan oplossen. Inmiddels betekent het experiment met eigenafvalwater-verwerking dat we zeker € 60.000.000,- nodig hebben om alsnog riolering in Oosterwold aan te leggen. En dat wordt vrijwel zeker een nog veel hoger bedrag.

 

Nachtmerrie

Wie gaat dat betalen? Dat wordt nog een hele puzzel. Maar dat het de stad geld gaat kosten, is zeker. En is het dan klaar? De volgende problemen zijn al opgeborreld. Slecht aangelegde kavelwegen, grote droogte in de zomermaanden, het zijn Oosterwolder problemen die nu al onderzocht gaan worden.

De droom van de wethouder is een nachtmerrie geworden. En de inwoner van Almere is de dupe.

Feiten over de Floriade

Van het onderhandelingsfront niets nieuws...

3 juni 2022

 

Vanmorgen werd een brief bij de fracties bezorgd met daarin een verslag van de voortgang van de coalitievorming. 

Men heeft de nodige stappen gezet. Een eerste sessie inzake de voor Almere relevante onderwerpen is vorige week geweest.

'Ambitie is om voor de zomer een inhoudelijke agenda en een nieuw stadsbestuur aan u voor te stellen,' schrijft de formateur.

De zomer start op 21 juni dit jaar. 

De duiding van De Leeuw…

30 maart 2022

 

Gisteravond werd de Almeerse gemeenteraad 2022-2026 geïnstalleerd. 
De traditionele ‘duiding’ van de verkiezingsuitslag werd door toedoen van de grotere partijen teruggebracht tot een spreektijd van slechts twee minuten per fractievoorzitter.

Hoewel hij het met dat besluit absoluut niet eens was, loste onze Johan de Leeuw dat als volgt op…

ApOpa behoudt zetel!

18 maart 2022
Met 2,3% van het totaal aantal uitgebrachte stemmen wist ApOpaAfgelopen dinsdag haar zetel in de gemeenteraad te behouden. Terwijl er een stille hoop op twee zetels was, werd het toch zelfs nog spannend of we zelfs die ene zetel zouden halen. 
De kiezer bleek dat vertrouwen echter toch in voldoende mate aan ons te willen schenken.


Opkomst

De bedroevende opkomst van slechts 39,8% van alle kiesgerechtigden bleek voor alle partijen een klap met zich te brengen. Van de gevestigde partijen bleek, op de SP na, iedereen verlies te hebben geleden.  Voor sommigen bleken de restzetels regelrechte redders, zoals voor Respect! Dat slechts op basis van die zetel in de raad mag blijven.

Maar ook het CDA zou zonder restzetel nog maar één raadslid hebben gehad en ook Leefbaar zou het met drie hebben moeten doen.

 

Nieuwkomers

De nieuwkomers waren ook geen baanbrekers. Forum kreeg er twee, net als 50plus en BIJ1 waarvan nog niet duidelijk is of hun met overmacht gekozen fractieleidster wel bij de partij zal blijven. Haar zeer terechte wens om de verbinding met alle partijen  te willen zoeken, bleek door zowel haar lokale als landelijke partijbestuur niet te worden getolereerd. De daardoor ontstane scheuring lijkt nog zeker niet geheeld.

 

Raadsbrede coalitie

Daardoor is zelfs nog niet zeker of er zestien dan wel zeventien partijen in de Almeerse raad gaan komen. Vast staat wel dat vooreen meerderheidscoalitie zeker zeven partijen nodig zullen zijn. 
Johan de Leeuw, de aanblijvend fractievoorzitter van ApOpa, zei in een eerste reactie dat de versplintering van de raad eens te meer aanleiding zou dienen te zijn om naar een raadsbrede coalitie met vakinhoudelijke, ongebonden wethouders te streven. 

 

Volledige einduitslag (inclusief voorkeursstemmen)

Ton Theunis spreekt oude raad toe over opkomst verkiezingen

18 maart 2022
Kandidaat raadslid Ton Theunis sprak afgelopen donderdag tijdens een extra vergadering van de oude gemeenteraad zowel de raadsleden als vier aanwezige wethouders toe over hun eigen verantwoordelijkheid voor het in vier jaar sterk gestegen desinteresse en wantrouwen in de politiek, volgens Theunis een zeer belangrijke factor voor de bedroevend lage opkomst van kiesgerechtigden.

List en bedrog om er de laatste centen uit te persen...

Afgelopen donderdagavond, tijdens de laatste raadsvergadering voor de verkiezingen,  diende de PVV een motie in waarin werd bepaald dat er geen extra geld meer aan de Floriade zal worden verstrekt. De motie werd met een ruime meerderheid aanvaard. Ook PvdA en zelfs VVD steunden die motie. De VVD zit in het college. Dan is het duidelijk, zou je zeggen. Geen extra geld meer aan de Floriade, klaar!

 

Een dag later werd bekend dat het college, waar dus ook de VVD in zit, alsnog € 4.500.000,- aan de Floriade BV leende. Wat is een motie, wat is een meerderheid in de gemeenteraad dan nog waard?

Maar ook: dit wist de VVD op donderdagavond al, toen ze voor de motie stemde. Wat is het woord van de VVD in dit geval dan nog waard?

 

De oppositiepartijen wensten daarom alsnog een extra raadsvergadering waarvan wij menen dat die nog voor de verkiezingen diende te worden gehouden. Dat verzoek hebben we ingediend bij het presidium van de raad, zoals het hoort. Maar daarin zitten vooral coalitiepartijen en inderdaad, die adviseerden onze burger(stief)moeder -want Ank Bijleveld is slechts interim- om deze extra vergadering pas ná de verkiezingen te doen.

'Want anders wordt het een soort verkiezingsstunt. Dat wil de oppositie natuurlijk graag.' 

 

Nee. De oppositie wil graag dit college en met name de VVD publiek verantwoording aflegt hoe dit te rijmen is met onze motie. En dat hoor je te doen voordat de oude club weg is, want na de verkiezingsuitslag zal dat het gevoelen zijn. Van een nutteloze move.

Van een nodeloos protest want het is, achter de rug van de democratische besluitvorming om, allemaal 'geregeld'. 

Nog snel even een miljoentje of wat naar de Floriade sluizen. Donderdag kan dat misschien niet meer...

Vier jaar in kort bestek

Het zal u niet ontgaan zijn dat de gemeenteraadsverkiezingen in aantocht zijn. 

In de komende maanden zult u ongetwijfeld overal mensen in allerlei kleuren reclame-jasjes in winkelcentra aantreffen, lokale politici lopen door uw wijk om u te vragen of er nog klachten zijn of dat u gewoon gelukkig bent… 

ApOpa kent veel van de alledaagse en soms minder vanzelfsprekende problemen van de Almeerse inwoners. Omdat we gewoon in allerlei wijken wonen, omdat onze partij uit de meest uiteenlopende burgers van de stad bestaat. En omdat we middenin de samenleving staan. We bieden u liever de kans aan om vier jaar met ons het verschil te maken dan allerlei flyers, pennen of bloemen…

 

Wat volgens ons echt anders moet, wat we anders zouden willen, wat we verder nog wensen, maar vooral de feiten over vier jaar zwak coalitiebeleid, treft u via de knoppen naast deze tekst aan. 

 

 

Onze fractievoorzitter, Johan de Leeuw, over vier jaar ApOpa in de Almeerse gemeenteraad.

Met dank aan de Raadsgriffie Almere.