Achtergronden

De politieke partij ApOpa (Almere Partij Onafhankelijk Politiek Actief) komt op voor iedereen in Almere. Oud, jong, vrouw, man en wat u verder bent of wilt zijn; het maakt ons niet uit. 

Dat betekent bijvoorbeeld dat wij de belangen van onze huidige ouderen in Almere net zo dienen als het realiseren van een fijne oude dag voor onze nu nog jongeren; een oude dag die op zijn minst gelijkwaardig moet zijn aan de huidige situatie.

 

Het betekent ook dat onze jeugd alle kansen geboden moeten worden om in Almere een fijn bestaan op te kunnen bouwen en dat onze volwassenen zich moeten inzetten voor die ontwikkeling.

 

Het betekent dat de slachtoffers van de toeslagenaffaire op ons kunnen rekenen, maar de ouders van kinderen met andere noden evenzeer.

Het betekent dat we ons sterk maken voor iedere inwoner van Almere die ons nodig heeft of iets wil doen voor de stad. 

Wij zoeken verbinding tussen alle bevolkingsgroepen en leeftijden; groepen in hokjes plaatsen is ons dan ook vreemd. 

 

ApOpa heeft de vrijheid lief en begrijpt dat hiervoor een sterk democratisch fundament in de samenleving nodig is.