Waar ging (te) veel van ons geld heen?

Inmiddels is dus meegedeeld dat Almere tot 2050 geen geld heeft om nieuw beleid uit te kunnen  voeren. “Er is ook geen geld voor tegenvallers.” 

U zei? En u bleef toch maar geld in prestigeprojecten pompen? Hoe kan dat? Wethouder Lindenbergh mompelde het eigenlijk tussen neus en lippen. Hij had het vooral over de meevallers van het afgelopen jaar. Maar eigenlijk is de Almeerse kas dus tot 2050 leeg en kan er aan nieuw beleid, aan nieuwe ontwikkelingen niets. Hoe is het mogelijk?

Waar ging en gaat veelvan ons geld zoal naartoe?

 

 

 

 • Naar de Floriade, die de stad € 10.000.000,- zou kosten, werd de afgelopen vier jaar steeds meer gemeenschapsgeld gepompt. Naast een begroting van € 92.000.000,- doken er steeds weer nieuwe onvoorziene kosten op. In totaal staat de teller nu op ruim € 150.000.000,-.
  zelfs op negen maanden voor opening presteerde deze coalitie het nog om € 12.300.000,- extra over te maken. Daarna nog een miljoen. Recent weer € 1.300.000,- en er komt nog meer, kondigde directeur Bakker aan.
  Dat de Almeerse burgers vanaf 2023 vele tientallen miljoenen van dat verlies zullen moeten ophoesten, staat echter inmiddels al vast. En door het speeltje van de vorige én de huidige coalities kan er in Almere tot 2050 niets nieuws.

 • Aan zaken als wind- en zonne-energie is ook veel gemeenschapsgeld gespendeerd. Dat ging overigens ook nog ten koste van waardevolle stukken grond. Wie daarbij bedenkt dat met deze energievormen slechts 5% van de door ons benodigde energie wordt gewonnen, weet dat de baten niet tegen de kosten opwegen.
  Naar efficiëntere en goedkopere energievormen doet men geen onderzoek.

 • Alsof mislukkingen in het verleden garant staan voor successen in de toekomst, zo gedroeg dit stadsbestuur zich.Terwijl we uit megalomane missers als Omniworld, Kasteel Almere en de Floriade harde lessen hadden horen te trekken, staat het volgende echec alweer in de steigers: ‘een kunstmuseum van internationale klasse’. Aan het Weerwater. Heel de wereld komt straks kijken…
  Een kwartiermaakster is, tegen een riant salaris, aangenomen om dat voor te bereiden, ze heeft een paviljoen op de Floriade ‘gekregen’ om haar plannen aan de wereld te laten zien. Kennelijk was er nog niet genoeg gemeenschapsgeld over de balk gesmeten.

 

Zelfs een ezel, over het algemeen, stoot zich niet steeds weer aan dezelfde steen…

 

Dat zegt men wel, maar in de Almeerse politiek is dat toch anders. Kijk daarvoor in de kolom rechts.