Energie en warmtetransitie

 Almere gaat/moet van het aardgas af. Dat betekent een energietransitie, of we dat nou willen of niet. Daarbij speelt de gemeente een prominente rol die ze eigenlijk tot nu toe maar zeer beperkt heeft opgepakt.

Het huidige college wil zo veel mogelijk energie halen uit windmolens en zonneparken. Beiden zorgen voor een ontsierd landschap. Windmolens zijn daarnaast een gevaar voor de vogelstand, ze bezorgen overlast voor omwonenden en hun composiet rotorbladen blijken niet afbreekbaar en worden begraven als ze kapot zijn. Zonneparken, die al complete weilanden opslorpen, zorgen voor een verlies aan kostbare bouwgrond. 

Maar nog belangrijker is dat beide opties onbetrouwbaar zijn als nutsvoorziening. De wind waait niet altijd (even hard) en de zon schijnt zeker niet altijd.

Wat wil ApOpa?

  • In de wijken die nog een gasaansluiting hebben, overstappen op waterstof (de leidingen van het gasnet zijn hiervoor geschikt)
  • Niet nog meer zwaar gesubsidieerde windmolens en zonneparken erbij in Almere.
  • Niet eerder van aardgas af dan wanneer deugdelijke en betaalbare vervanging is gevonden en getest.