Wat wil ApOpa nog meer?

 •  ApOpa is nog steeds tegen de parkeerbelasting.
 • Dat openlucht-zwembad moet er nu toch echt snel komen. En ‘op de groei’ graag.
 • We willen na afloop van de Floriade een onafhankelijk onderzoek naar ‘the making of’, de kosten en de baten.
 • Burgerparticipatie blijft voor ons noodzaak en moet bij grote projecten vanaf het eerste begin aanwezig zijn.
 • Burgers moeten veel beter worden geïnformeerd over komende ontwikkelingen in hun omgeving en daarover kunnen meepraten. Graag van tevoren…
 • Voor ouderen willen wij nog steeds een integraal ouderenbeleid met één coördinerende wethouder.
 • Het speeltoestellenbeleid heeft er voor gezorgd dat er steeds minder gespeeld kan worden. Waarom? Gun kinderen de buitenlucht!
 • De stad moet organisch groeien. Een schaalsprong is niet gewenst.
 • Initiatieven van Almeerse inwoners en organisaties verdienen serieuze aandacht en hun meningen doen ertoe.
 • Meer stageplaatsen, leerwerkplekken en ontwikkelingskansen voor jongeren, vooral ook zij met leermoeilijkheden.
 • Het gemeentebeleid moet religies met elkaar verbinden en daarmee het samen leven bevorderen.
 • Door de vergrijzing is extra aandacht nodig voor ouderenzorg. Gedegen  opleidingen op niveau voor ouderenzorg passen goed in Almere.
 • De Metropool Regio Amsterdam eist meer van ons dan ze geeft en meer investeren daarin is daarom zinloos. Onze blik kan beter gericht zijn op het achterland van onze polder.