Stadsonderhoud

In de afgelopen jaren is de begroting sluitend gemaakt door onder andere veel te besparen op het onderhoud van de stad.

Uitgesteld groot onderhoud, minder onderhoud aan openbaar groen, onveilige fietspaden en slecht opgelapte bruggen. Niet gerenoveerde schoolgebouwen, verzakte riolering.

Het resultaat van jarenlang te weinig investeringen in stadsonderhoud. De diverse colleges hebben geen rekening gehouden met stadsherstel in oudere wijken. 

Wat wil ApOpa?

  • Structureel meer geld in de begroting vrijmaken voor stadsherstel.
  • Geen geld naar megalomane projecten, maar investeren in onderhoud aan openbaar groen.
  • De inwoners van Almere betrekken bij dit onderwerp. Zij wonen in de wijken; zij hebben de kennis.