Waar ons geld naartoe had gemoeten...

  • We merkten het al eerder op: Almere moet miljoenen investeren om zaken als woningbouw, bruggen, riolering, fietspaden, stoepen en rijwegen weer op orde te krijgen. Terwijl daar het geld hard voor nodig is, stak en steekt men het nog steeds met scheppen in prestigeprojecten.

  • Pas dit jaar ontdekte het College dat de staat van onderhoud van onze schoolgebouwen werkelijk abominabel is, zo erg dat herstellen, verbeteren of herbouwen nu € 770.000.000,- zal gaan kosten. Dan begrijpt u vast waarom we een kunstmuseum gaan bouwen…

  • Tegelijkertijd is vanuit de bevolking, op initiatief van Gregor Stam, de overduidelijke behoefte naar voren gekomen aan een buitenzwembad.
    Weliswaar is dat toegezegd en is er geld apart gezet voor de exploitatie, maar omvang en locatie worden bewust niet genoemd. Waar het geld voor de bouw vandaan moet komen, laat men angstvallig in het midden, nu we er eigenlijk zo slecht voor staan. Inmiddels is ons wel duidelijk dat dat zwembad veel te klein zal zijn voor de omvang van Almere en dat de beoogde locatie ongeschikt is voor een te verwachten bezoekersaantal.
  • Dat veel Almeerders graag zaken als versnelde woningbouw voor starters en ouderen, goede en gezellige buurtcentra, betaalbare OZB, lage parkeerkosten, betaalbaar openbaar vervoer, verbeterde veiligheid en meer belangrijke ingrediënten van hun belastinggeld gerealiseerd willen zien worden, lijkt op de coalitiepartijen weinig indruk te hebben gemaakt in de afgelopen jaren.

 

 

  • En bovendien: belofte maakte geen schuld bij die coalitiepartijen. Vier jaar geleden beloofde men u van alles en men ging daar ook gewoon  vier jaar lang mee door. In dat opzicht doen onze coalitiepartijen niet onder voor hun Haagse leiders op het Binnenhof.
    De bomen groeiden tot in de hemel, maar ondertussen blijken de wortels verrot. Er kan immers niets nieuws, er kan niets essentieels, er kan geen nieuw beleid tot 2050, toch?