Openbare orde en veiligheid

Een leefbare stad is een stad waar een gevoel van veiligheid cruciaal is. Het baart ons zorgen dat, ondanks de groei van de stad, het politieapparaat niet meegegroeid is. In de afgelopen jaren is ook de georganiseerde misdaad flink toegenomen. Door de vergrijzing neemt ook de kwetsbaarheid van de bevolking toe. De stijgende armoede bij veel van onze inwoners kan ook zorgen voor een kwetsbaarder openbare orde.

De hoge lasten in Almere en de weigering om volle vuilniszakken te accepteren bij de vuilstort veroorzaken zeer veel afvaldumpingen. Ook weten veel criminelen onze stad en polder te vinden om van hun drugsafval af te komen. Toezicht daarop en bestrijding ervan dienen te worden versterkt. 

Wat wil ApOpa?

  • Dat de groei van het politieapparaat gelijk op gaat met de groei van de bevolking. Het college moet daarvoor in Den Haag aandacht eisen.
  • We willen dat er extra aandacht komt voor ondermijnende misdaad, maar die mag niet ten koste gaan van de huidige inzet op andere vlakken.
  • Dat alle inwoners van Almere een inkomen hebben dat toereikend is om van te kunnen leven. Een experiment met het Onvoorwaardelijk Basis Inkomen zou hierbij kunnen helpen.
  • Versterking van de bestrijding van afvaldumping en vooral het lozen van chemisch afval. De snelle invoering van PMD+ kan daar al een aanzet toe zijn.