De rekening na vier jaar potverteren...

Almere moet allereerst tot 2024 nog € 37.000.000,- bezuinigen om haar begrotingen sluitend te krijgen. Die tekorten zijn ontstaan door toedoen van de rijksoverheid maar ook door vier jaar spilzucht van de coalitie. Maar u hoeft kennelijk niet bezorgd te zijn over die tekorten.

‘Dat gaan we betalen uit de extra opbrengsten van de grondverkoop,’ stelde wethouder Lindenbergh (VVD) ons gerust.  

 

Maar dat betekent natuurlijk wel dat die inkomsten uit de grondverkoop niet voor andere zaken gebruikt kunnen worden. Niet voor woningnood, zorg, onderhoud en verbeteringen. 

Want terwijl Almere last heeft van die forse woningnood, verkoopt de gemeente onze grond aan projectontwikkelaars die daar geen woningen op gaan bouwen voor degenen die ze het meest nodig hebben: onze jongeren, onze starters, onze prille gezinnen. Maar ook onze ouderen kunnen hun grotere woningen niet verlaten, want aan seniorenwoningen is ook een flink tekort.

 

 

Bij de begrotingsbehandeling deelde de wethouder plots juichend mee dat Almere zoveel geld had verdiend en van het rijk gekregen dat hij het gemeentelijke spaarpotje ging vullen tot maar liefst € 56.000.000,-. Inmiddels heeft hij € 60.000.000,-. De nabije toekomst ziet er, aldus onze schatbewaarder, florissant uit. Hij wil dan ook graag aanblijven, vertelde hij onlangs in de podcast Het Politieke Circus van Almere Deze Week.

 

Maar dat de verdere toekomst weinig goeds betekent, werd bijna als subtekst uitgesproken. Tot 2050 kan van nieuw beleid geen sprake zijn, liet hij op Omroep Flevoland weten. Hoe je een stad met 214.000 inwoners kunt runnen zonder beleidsaanpassingen, moet hij nog maar eens uitleggen.

 

Helemaal wanneer die stad ook nog geacht wordt om met 200.000 nieuwe inwoners uit te breiden. 

Dat kan toch helemaal niet zonder je beleid regelmatig aan te passen, bij te sturen?  

 

 

Maar al beweert Lindenbergh anders, zowel op de korte als de lange termijn lopen de verschillende tekorten nog steeds alleen maar op. Kijk daarvoor in de kolom rechts.