Volkshuisvesting en stadsontwikkeling

Dankzij de diverse colleges met VVD en PvdA in de afgelopen jaren is de woningnood/ramp steeds verder toegenomen. Meer en meer inwoners van Almere kunnen niet aan een passende woning komen.

Voor alleenstaanden is het al helemaal niet meer mogelijk om een huis te kopen of te huren. Voor sociale woningbouw komen ze vaak niet in aanmerking en voor de vrije sector zijn de salarissen niet toereikend.

Het “nieuwe” Stedelijk Woningbouw Programma gaat uit van 25.000 woningen in de komende jaren. Maar voor de eerste jaren wordt alleen het al bestaande programma uitgewerkt. Dus voor de komende periode wacht ons een nog grotere nood.

Inmiddels hebben Amsterdammers Almere weer ontdekt. Zij kunnen met de opbrengst van hun Amsterdamse woning met gemak Almeerse woningzoekenden overbieden.

De huidige coalitie houdt nog steeds vast aan het idee, dat ieder huis in Almere bijzonder moet zijn en maakt zo van Almere een soort Openlucht Museum. 

Dat is allemaal heel leuk, misschien. Maar de zo urgent woningzoekende heeft daar niets aan. 

Wat wil ApOpa?

  •  Er moet meer en sneller gebouwd worden. Dus de groei van de bevolking dient gevolgd. 
  • Wij willen de woningmarkt sterk vereenvoudigen. Dat betekent onder andere de regels versoepelen.
  • Inwoners van Almere krijgen voorrang bij nieuwbouw, zoals dat ook al in de jaren ’70 van de vorige eeuw in een aantal gemeenten gebeurde.
  • Er moet meer aandacht komen voor seniorenwoningen. De vergrijzing in Almere groeit in een rap tempo en senioren laten vaak grotere woningen achter.
  • In plaats van huurwoningen moeten er meer koopwoningen gebouwd worden. Wel huren voor € 1.000,- maar niet kunnen kopen voor hetzelfde bedrag omdat het inkomen te laag zou zijn. Te gek voor woorden.
  • Wij zijn voor een inclusieve stad. Dus overal in Almere moet huisvesting voor laagbetaalden en hoogbetaalden mogelijk zijn. Dit geldt ook voor jong en oud. Wij zijn een voorstander van zogenaamde Knarrenhoven.