Een inclusieve stad

Inclusiviteit lijkt bijna wel een modewoord geworden in de politiek, maar het is een meer dan serieuze aangelegenheid.

Er zijn allerlei redenen waardoor inwoners niet of niet volledig mee kunnen doen aan het leven in Almere. Die problematiek varieert van immobiliteit tot geestelijke nood. 

Waar mogelijk moeten alle inwoners op z’n minst de kans krijgen om van het leven in Almere te genieten. Het is aan de gemeente om daarvoor te zorgen.

Dat betekent volledige toegankelijkheid van gebieden, gebouwen en gebeurtenissen voor fysiek beperkte mensen maar evenzeer vaardige begeleiding van mensen die door hun psychisch gestuurde gedrag soms problemen opleveren voor anderen. 

 

Er moet bovendien veel meer gedaan worden om mensen met psychische aandoeningen de kans te geven hun weg naar een zinvolle toekomst in Almere te (her)vinden.

Wat wil ApOpa?

  • Structureel meer geld in de begroting vrijmaken voor inclusiviteit.
  • Leren wat nodig is door te praten met de inwoners zelf. We schreven het al; zij wonen in de wijken; zij hebben de kennis hebben de kennis.
  • De toegankelijkheid van elk gebied en elk gebouw controleren en verbeteren waar dat nodig is.
  • Op een adequate manier begeleiding realiseren, ook om overlast bij de wortel aan te pakken.
  • Meer serieuze (leer)werkplekken realiseren voor mensen met een psychische beperking.