Principes...

Onze partij is voortgekomen uit de al vele jaren bestaande Almere Partij en de beweging OPA. Beide organisaties hebben grondbeginselen. Deze bleken prima met elkaar te verenigen.

 

Principes van de Almere Partij:

 • onafhankelijke standpuntbepaling
 • lokale belangen wegen het zwaarst
 • de menselijke maat staat voorop
 • altijd een luisterend oor naar de burgers

De 5 algemene uitgangspunten die OPA nastreeft:

 • Leeftijdsdiscriminatie dient op alle fronten bestreden te worden
 • Een betere vertegenwoordiging van de ouderen in de politiek
 • Respect tussen jong en oud als voorwaarde voor een gezonde samenleving
 • Kennis en wijsheid dienen als basis genomen te worden
 • Streven naar een gezonde, fysiek en mentaal evenwichtige, maatschappij.

Daarom onderschrijven wij het volgende:

 • Welzijn is meer dan welvaart alleen
 • Gelijkwaardigheid geldt tussen alle bevolkingsgroepen
 • ‘Armoede de wereld uit’ begint in Almere
 • Wees een anker voor ouderen en een gids voor jongeren
 • Wij besluiten niet vanuit partijpolitiek