Lid van ApOpa?

Dat zien wij natuurlijk heel erg graag.

Voor dat lidmaatschap krijgt u ook iets terug. 

U bent welkom bij onze vergaderingen, u krijgt de maandelijkse nieuwsbrief toegezonden en u bent ook als onze bezoeker van harte welkom op de Politieke Markt. Bezoek onze fractie in de fractiekamer, doe een kopje koffie of thee met ons en maak deel uit van wat nu nog de kleinste lokale politieke partij van Almere is. 

Met uw steun laten we die groeien en geven daardoor meer stem aan uw mening.

Een lidmaatschap

- kost € 10,- per jaar
- krijgt u doordat u dat bedrag  overmaakt door storting op

   NL 35 INGB 0005 1708 48 t.n.v. Almere Partij onder vermelding van      'lidmaatschap'
- is compleet als u ons daarna een email stuurt (contact@apopa.nl) met uw adresgegevens.