Jeugdzorg en begeleiding

 De gemeente is het nog steeds niet gelukt om de Jeugdzorg goed te regelen. Ieder jaar moet er uit de algemene middelen of uit de spaarpot geld overgeheveld worden. Aan de ene kant komt dit doordat het Rijk te weinig geld overmaakt. Aan de andere kant doordat ons systeem gewoon niet deugt. 

Almere kent veel kinderen en jongeren die vrijgesteld zijn van de Leerplichtwet. Niet omdat er geen land mee te bezeilen valt, maar gewoonweg omdat we onvoldoende bijzonder onderwijs hebben en onvoldoende leerwerkplekken waar jongeren wel een bij hen passende richting kunnen vinden.

 

Maar alle kinderen hebben recht op onderwijs en daarop moet dan dus ook de focus gericht zijn.

 

Wat wil ApOpa?

  • Procedures in Jeugdzorg moet veel korter en duidelijker
  • Het Rijk ervan overtuigen dat in Almere structureel meer geld voor Jeugdzorg komt.
  • Een scherper toezicht houden op de partijen, die voor de gemeente de Jeugdzorg uitvoeren.
  • Een eind maken aan de trieste omstandigheden van dakloze jongeren
  • De schoolgebouwen opknappen en de onderwijzenden beter faciliteren
  • Een scherp oog houden op onze onderwijsorganisaties
  • Een actief beleid om kinderen achter beeldschermen vandaan te krijgen
  • De sociale functie van sport en cultuur moet gestimuleerd worden
  • ApOpa wil het schoolzwemmen terug in het basisonderwijs