Over ApOpa...

 Iedere politieke partij, ook een lokale, heeft een ontstaansgeschiedenis.

Die van ApOpa is natuurlijk nauw verbonden met de stad Almere. Onze partij werd opgericht in 1986 als enige lokale partij. Ook toen al was de druk van Haagse partijen zo sterk dat we meenden dat Almeerse belangen niet voldoende werden behartigt.

 

in 2013 is de Almere Partij samengegaan met de OPA-beweging, toen nog Ouderen Politiek Actief, een groep mensen die het aanhoudende gekissebis in 50Plus, hun eerdere partij, zat waren. Het gaat immers om de belangen van de kiezers die je dient, niet om je eigen belang.

 

Inmiddels betekent OPA Onafhankelijk Politiek Actief. Een belangrijke verandering, want we zijn er natuurlijk voor álle Almeerders, niet alleen voor de ouderen. 

Wat onze principes inhouden, leest u in de pagina's aan de rechterzijde van deze kolom.