Zorg, werk en inkomen

 

In de afgelopen periode zijn we overvallen door Covid-19. Dit heeft een grote druk gegeven op de reguliere zorg. Er zijn veel achterstanden ontstaan. Voor veel bevolkingsgroepen en zeker de ouderen in onze stad zijn er grote zorgen. 

Mede door de pandemie zijn steeds meer inwoners in financiële problemen terecht gekomen. De Voedselbank krijgt steeds meer cliënten. Ook de stille armoede neemt steeds verder toe.

Wat wil ApOpa?

  • De wijkteams aansturen in één samenhangende aanpak van welzijn, ondersteuning, jeugd- en gezondheidszorg en arbeidsintegratie. En daarmee de achterstanden, opgelopen door de pandemie, snel oplossen.
  • Zaken zoals het Voedselloket en de sociale supermarkt zo snel mogelijk overbodig maken.
  • De wijkbudgetten dienen niet alleen in ere hersteld maar ook verhoogd te worden.
  • Naast de Euro streven we al jaren naar een parallelmunt. Een parallelle economie zorgt voor een enorme economische vooruitgang en ook voor de mogelijkheid van een Basisinkomen. ApOpa blijft streven naar deze stip op de horizon.